Gå till huvudinnehåll

Om uppdraget som granskningsmyndighet

Utländska direktinvesteringar har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft, men det finns också risker med att utländska aktörer förvärvar svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Det har saknats ett regelverk som ger tillräckliga förutsättningar för att förhindra utländska investerares strategiska förvärv av företag vars verksamhet, information eller teknik har betydelse för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

 

Regeringen lade därför fram ett lagförslag som ger en granskningsmyndighet möjlighet att granska utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden. Riksdagen antog den 13 september 2023 lagförslaget som regeringen lagt fram. Lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) trädde i kraft den 1 december 2023.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: