Rapporter över krigsmateriel

ISP redovisar översiktliga rapporter med beviljade utförseltillstånd för krigsmateriel fördelade på land, kategorierna KS/ÖK och övergripande klassificering.

 

Rapporterna publiceras kvartalsvis, i pdf-format. Filerna öppnas med en pdf-läsare, vilket finns att ladda ner gratis.

 

2020: Kvartal 1

 

2019: Kvartal 1  |  Kvartal 2  |  Kvartal 3  |  Kvartal 4

 

2018: Kvartal 1  |  Kvartal 2  |  Kvartal 3  |  Kvartal 4

 

2017: Kvartal 1  |  Kvartal 2  |  Kvartal 3  |  Kvartal 4

 

2016: Kvartal 1  |  Kvartal 2  |  Kvartal 3  |  Kvartal 4

 

2015: Kvartal 1  |  Kvartal 2  |  Kvartal 3  |  Kvartal 4

 

2014: Kvartal 1  |  Kvartal 2  |  Kvartal 3  |  Kvartal 4

 

2013: Kvartal 1  |  Kvartal 2  |  Kvartal 3  |  Kvartal 4

 

2012: Kvartal 1  |  Kvartal 2  |  Kvartal 3  |  Kvartal 4

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: