Användarmanual

Användarmanualen är publicerad direkt här på webbplatsen. I manualen finns information om:

 

  • Hur du får tillgång till verktyget
  • Hur du kommer igång
  • Validering/godkännande av signaturer
  • Ärendetyper
  • Hur du skapar ett ärende
  • Hur du söker fram och kompletterar ärende
  • Hur kommunikationen fungerar
  • Hur du sparar och använder utkast

Kontakta IT-supporten

Har du tekniska frågor om Kundwebben eller vill föreslå en förbättring, kontakta IT-supporten.