Ärendetyper

I Kundwebben finns ett antal ärendetyper att starta. De flesta av dem är fördefinierade med detaljerad information, medan några består av enklare formulär att fylla i.

 

Fördefinierade ärendetyper  

Ett 20-tal ärendetyper består av fem eller fler steg.

 

Övriga ärenden

Ett 10-tal ärendetyper består av fyra steg.

 

Övrigt meddelande

Under Övriga ärenden kan du även välja Övrigt meddelande. Detta är ingen ärendetyp utan skickas endast in som ett meddelande till ISP. Du kan använda funktionen för att skicka in frågor, våra blanketter i PDF-format eller annat material som ISP behöver.

 

Om ISP bedömer att meddelandet är ett ärenden startas det upp i vårt interna system och kopplas till ert företag i Kundwebben. Därefter fungerar det på samma sätt som ett vanligt ärende i Kundwebben.

 

Om ISP bedömer att meddelandet inte är ett ärende så får du svar på annat sätt, via e-post eller telefon.

 

Meddelanden som skickas in som ett övrigt meddelande sparas fliken Övrigt meddelande och kan kvitteras efter att ett ärende startats eller efter svar.

 

Komplettera pågående ärende

Observera att om du vill komplettera ett pågående ärende med mer information eller en bilaga så ska du göra detta via det redan startade ärendet. Se Sök och komplettera ärende för mer information.