Spara och använd utkast

Information om hur du sparar och använder utkast.

 

Sök utkast

Om du väljer att spara ett ärende som utkast kan du söka fram det under Sök utkast i menyn. Du filtrerar på samma sätt som i den vanliga sökfunktionen.

 

Visa utkast

Vill du skapa ett nytt ärende utifrån ett utkast klickar du på Visa. Då kommer du in i ärendets första steg och kan gå igenom vilken information som är ifylld samt ändra vid behov. På detta sätt slipper du börja från början med ärenden som är lika eller ofta återkommande. Sparfunktionen används också för att informationen inte ska gå förlorad under arbetets gång eller vid längre inaktivitet i systemet.

 

Övrigt om utkast

Ett sparat utkast tas inte bort för att du skickar ärendet till ISP, utan du måste själv ta bort utkastet från listan genom att klicka på Ta bort.