Skapa ärende

Att skapa ett ärende fungerar på liknande sätt för alla ärendetyper.

 

Klicka på Skapa ärende för att få upp en lista över de ärenden som du kan skicka in till ISP. Klicka på den ärendetyp du vill skapa.

 

Steg och fält

I varje ärende finns det ett antal steg som du ska gå igenom och fylla i. Tvingande fält är markerade med en röd stjärna.

 

Du kan välja att gå vidare med hjälp av pilarna längst ner på sidan alternativt genom att klicka på de olika stegen högst upp på sidan.

 

Spara utkast

Det finns alltid möjlighet att klicka på Spara utkast. All information sparas då, förutom bilagor. Tänk på att spara regelbundet när du arbetar i Kundwebben, så att inte informationen går förlorad. Sparade utkast kan dessutom återanvändas och bli nya ärenden vid behov.

 

Granska och underteckna

I sista steget kan du se en sammanställning över de uppgifter du har lämnat i ärendet. Klicka på eventuella bilagor för att förhandsgranska dem. När du har kontrollerat att allt ser korrekt ut ska du klicka på Skicka in.

 

Du får nu upp en dialogruta där du ska signera ärendet. När du har signerat så skickas ärendet till ISP. När ärendet är inskickat visas en bekräftelse på detta och på denna sida kan du även öppna den sammanställning som skapats i pdf-format.

 

Se ärendet

För att se hela ärendet går du till Sök ärende och söker fram ärendet där.