Allmänt om regelverket

I detta avsnitt hittar du regelverk för våra olika verksamhetsområden.

 

Alla länkar öppnas i nytt fönster. Pdf-filerna öppnas med en pdf-läsare, vilket finns att ladda ner och installera gratis.

 

Svenskt regelverk 

Lagar och förordningar länkas från Riksdagen samt innehåller eventuella ändringar. ISP:s föreskrifter är en del av Tullverkets författningssamling och länkas från Tullverket.

 

Riksdagens webbplats

Tullverkets webbplats

 

EU-regelverk

EU:s regelverk länkas från EU-rättens webbplats EUR-Lex. EU:s förordningar träder, om inte annat anges, i kraft dagen efter att de publiceras i EU:s officiella tidning. ISP eftersträvar att regelverket alltid ska vara aktuellt, men för att vara på den säkra sidan är det bäst att bevaka EU-rätten på egen hand.

 

EU:s rättsakter kompletteras efterhand vilket medför att flera olika förordningar ofta måste läsas för en heltäckande bild.

 

EU-rättens webbplats

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: