Regelverk för kemikalier

Här återfinns aktuellt regelverk för kemikalier under kemvapenkonventionen.

 

 Alla länkar öppnas i nytt fönster. Pdf-filerna öppnas med en pdf-läsare, vilket finns att ladda ner och installera gratis.

 

Svensk lagstiftning


Lag (1992:1300) om krigsmateriel


Förordning (1992:1303) om krigsmateriel

Reglerar deklaration och exportkontroll av kemikalier på lista 1. 


Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:26) om kontroll av kemiska prekursorer (utgångsämnen)

Reglerar deklarationsskyldigheten rörande kemikalier på lista 2 och lista 3 samt andra organiska kemikalier (så kallade UDOC).

Ändrad genom TFS 2008:10.


Lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta Nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen


Förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta Nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen reglerar inspektioner bl. a. av deklarerad kemisk industri 


Brottsbalken (1962:700), se 22 kap. 6 a §

Reglerar brott mot konventionen, speciellt mot CWC Artikel I, som förbjuder utveckling och produktion av kemiska vapen samt hjälp till andra att utveckla dessa vapen.


 

 

Kemvapenkonventionen


Konventionstexten


Bilaga om kemikalier, lista 1-3


Bilaga om genomförande och verifikation


Bilaga om skydd av konfidentiell information


 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: