Regelverk för PDA

Här återfinns aktuellt regelverk för produkter med dubbla användningsområden. Utöver nedanstående regelverk, se även Regelverk för sanktionerade länder om en export avser att gå till något av dessa länder.

 

Alla länkar öppnas i nytt fönster. Pdf-filerna öppnas med en pdf-läsare, vilket finns att ladda ner och installera gratis.

 

EU-rätten


Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009

Obs! Bilaga I utgick den 14 juni 2012, för gällande version av bilaga I se förordning 2018/1922 nedan.


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1232/2011 av den 16 nov 2011

Nya generella tillstånd och följdändringar, samt ändring i artikel 4.2. 


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 599/2014 av den 16 april 2014

Artiklar rörande Europeiska kommissionens befogenhet att anta delegerade akter.


Konsoliderad text över hittills gjorda ändringar, publicerad 16 december 2017

Endast avsedd som ett hjälpmedel, har ingen rättslig verkan.


Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1922 av den 10 oktober 2018

Aktuell version av bilaga I, se även följdändringar i bilaga IIa-IIg och bilaga IV.

Sammanfattning av ändringar, engelsk version


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/496 av den 25 mars 2019

Angående EU-generella exporttillstånd och Storbritannien.


 

Lag och förordning, inklusive ändringar


Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd


Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd


Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter


 

Föreskrifter


Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd

Ändrad genom TFS 2009:13.


Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:26) om kontroll av kemiska prekursorer (utgångsämnen)

Ändrad genom TFS 2008:10.


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: