Regelverk för civila skjutvapen

Här återfinns aktuellt regelverk för civila skjutvapen, delar och ammunition. Alla länkar öppnas i nytt fönster. 

 

Förordningar


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012


Förordning (1992:1303) om krigsmateriel


Förordning (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: