Gå till huvudinnehåll

Exportkontrollrådet

Exportkontrollrådet (EKR) är ett rådgivande organ för exportkontrollfrågor. EKR bistår ISP med uttolkningen av riktlinjerna för enskilda ärenden. Även tjänstemän från Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet deltar i rådets sammanträden.

 

Samtliga utförselärenden redovisas för EKR. Diskussioner inom EKR avser ärenden där ISP behöver råd inför ställningstaganden. Detta kan exempelvis gälla nya mottagarländer, länder där utvecklingen nödvändiggör en ny prövning eller situationer som fordrar en särskild uttolkning av riktlinjernas anvisningar.

 

I varje enskilt samrådsärende presenteras skäl för och mot export enligt gällande regelverk samt relevant exporthistorik och praxis. Ledamöterna fattar inte beslut, utan redovisar sina ställningstaganden. Med utgångspunkt från dessa formulerar ISP ett beslut till industrin.

 

Ordförande för rådet är ISP:s generaldirektör. Rådet sammanträder ca åtta gånger per år. Någon gång under året genomförs en studieresa.

 

EKR:s ledamöter är underkastade samma sekretessbestämmelser som ISP:s tjänstemän.

 

Ledamöter och suppleanter

Ledamöter och suppleanter är förordnade som längst till och med den 31 december 2026.

 

Ledamöter

 • Marie Granlund (S)
 • Johan Andersson (S)
 • Kenneth G. Forslund (S)
 • Camilla Brunsberg (M)
 • Lars Püss (M)
 • Björn Söder (SD)
 • Yasmine Eriksson (SD)
 • Kerstin Lundgren (C)
 • Hanna Gunnarsson (V)
 • Torsten Elofsson (KD)
 • Anna Starbrink (L)
 • Emma Berginger (MP)

 

Suppleanter

 • Ann-Charlotte Hammar Johansson (M)
 • Mikael Larsson (C)
 • Gudrun Brunegård (KD)
 • Joar Forsell (L)
 • Jacob Risberg (MP)
 • Alexandra Völker (S)
 • Rasmus Giertz (SD)
 • Håkan Svenneling (V)

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: