Exportkontrollrådet

Exportkontrollrådet (EKR) är ett rådgivande organ för exportkontrollfrågor. EKR bistår ISP med uttolkningen av riktlinjerna för enskilda ärenden. Även tjänstemän från Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet deltar i rådets sammanträden.

 

Samtliga utförselärenden redovisas för EKR. Diskussioner inom EKR avser ärenden där ISP behöver råd inför ställningstaganden. Detta kan exempelvis gälla nya mottagarländer, länder där utvecklingen nödvändiggör en ny prövning eller situationer som fordrar en särskild uttolkning av riktlinjernas anvisningar.

 

I varje enskilt ärende som behandlas redovisas försvarspolitiska behov, en landbedömning och relevanta tidigare uttolkningar av regelverket. Ledamöterna fattar inte beslut, utan redovisar sina ställningstaganden. Med utgångspunkt från dessa formulerar ISP ett beslut till industrin.

 

Ordförande för rådet är ISP:s generaldirektör. Rådet sammanträder ca tio gånger per år. Någon gång under året genomförs ett möte i kombination med ett företagsbesök.

 

EKR:s ledamöter är underkastade samma sekretessbestämmelser som ISP:s tjänstemän.

 

Ledamöter

Ledamöterna är förordnade som längst till och med den 31 augusti 2019.

 

 • Agneta Börjesson (MP)
 • Annicka Engblom (M)
 • Desirée Pethrus (KD)
 • Jan R Andersson (M)
 • Kerstin Lundgren (C)
 • Lars Johansson (S)
 • Mattias Ottosson (S)
 • Nina Larsson (L)
 • Per Westerberg (M)
 • Roger Richtoff (SD)
 • Stig Henriksson (V)

 

Planerade möten 2019

6 februari, 13 mars, 24 april, 12 juni

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: