Förhandsbesked inför utförsel

Det går att få ett förhandsbesked från ISP om en utförsel av krigsmateriel eller lämnande av tekniskt bistånd är möjlig. Ett förhandsbesked är icke-bindande. En ny prövning görs alltid vid anbudsunderrättelse respektive ansökan om utförseltillstånd även om ett positivt förhandsbesked finns.

 

Begära förhandsbesked

Begäran ska lämnas skriftligt via post, e-post eller övrigt meddelande i Kundwebben. En begäran om förhandsbesked bör innehålla information om

 

  • materiel och klassificering
  • köpare, slutanvändare och slutanvändning
  • affärens omfattning
  • tidsaspekter för anbud, upphandling och leverans
  • eventuell teknologiöverföring, motköpskrav och konkurrenssituation
  • historik avseende produkt och/eller berörda länder.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: