Annan tillstånds­pliktig verksamhet

Det finns ytterligare ett antal krigsmaterielrelaterade verksamheter som kräver tillstånd från ISP utöver de som omnämns under avsnitten Tillverkning, tillhandahållande och tillsyn och Utförsel från Sverige. Dessa är

 

  • enskilt tillhandahållande
  • avtal om samarbete
  • avtal om tillverkningsrätt
  • ändring av avtal
  • militärt inriktad utbildning
  • transitering genom Sverige.

 

Läs mer

I nästa nivå kan du läsa om respektive tillståndsplikt.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: