Annan tillståndspliktig verksamhet

Det finns ytterligare ett antal krigsmaterielrelaterade verksamheter som kräver tillstånd från ISP utöver de som omnämns under avsnitten Tillverkning, tillhandahållande och tillsyn och Utförsel från Sverige. Dessa är

 

  • enskilt tillhandahållande
  • avtal om samarbete
  • avtal om tillverkningsrätt
  • ändring av avtal
  • militärt inriktad utbildning
  • transitering genom Sverige.

 

Läs mer

I nästa nivå kan du läsa om respektive tillståndsplikt.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: