Skyldigheter för tillståndshavare

Den som har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel eller lämna tekniskt bistånd har vissa skyldigheter gentemot ISP. Skyldigheterna är att

 

  • redovisa marknadsföring
  • underrätta om anbud eller avtal
  • underrätta om användning av generellt tillstånd
  • registerföra överföringar inom EES
  • underrätta om uppfylld uppgiftsskyldighet om villkor vid överföringar inom EES
  • redovisa uppgift om tillverkningsrätt eller samarbetsavtal
  • redovisa uppgift om ägande i utländska rättssubjekt
  • deklarera fakturerad och levererad krigsmateriel och tekniskt bistånd
  • deklarera inför årlig avgift
  • lämna uppgifter om vissa ändrade förhållanden.

 

Läs mer

I nästa nivå kan du läsa om respektive skyldighet.

Läs också

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: