Transitering genom Sverige

Den som avser transitera krigsmateriel genom Sverige måste ansöka om tillstånd hos ISP för detta. Sökanden kan vara antingen speditören eller exportören.

 

Undantag

Tillstånd för transitering krävs ej vid transitering av krigsmateriel genom Sverige när det finns ett överföringstillstånd från ett annat EES-land än Sverige och mottagarlandet är ett EES-land. Med EES-länder avses EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein.

 

Ansöka om transitering genom Sverige

Ansökan bör lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post. Ansökan bör innehålla

 

  • tydligt identifierbara produkter
  • klassificering enligt EU:s militära förteckning
  • införselort och utförselort i Sverige
  • datum för införsel till Sverige
  • fullständiga adresser för exportör och mottagare
  • signatur av sökande
  • kopia på eventuellt exporttillstånd från det exporterande landet.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: